Welkom

Hartelijk welkom op de website van StimuTaal in Hilversum.

Soms lukt het gewoon niet op school. Hoe goed uw kind zijn of haar best ook doet: de resultaten blijven achter en het plezier wordt steeds minder. Dat is vervelend, voor u en uw kind.

Zo'n situatie kan allerlei oorzaken hebben, maar in veel gevallen blijkt het te gaan om leer- of ontwikkelingsproblemen waar iets aan te doen is. Een goede manier om daar achter te komen én aan het probleem te werken, is Remedial Teaching.

StimuTaal is een praktijk voor Remedial Teaching, gespecialiseerd in Dyslexie en Leesproblemen.

StimuTaal verzorgt ook CITO training, huiswerkbegeleiding en begeleidt kinderen met Kurzweil.
Dat doen we door met elke leerling individueel te werken: we gaan op zoek naar het probleem, werken aan de oplossing en boeken doorgaans mooie resultaten.
Op deze site vindt u naast een uitleg over onze werkwijze, over Dyslexie; definitie, diagnose, behandelmogelijkheden en de beschikbare ICT- hulpmiddelen.