Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het inschrijven voor een seminar.

Gebruik van uw gegevens

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij StimuTaal daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt StimuTaal de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan StimuTaal. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.