Voorstellen

Mijn naam is Hetty Koster. Doordat mijn twee oudste zonen dyslectisch zijn, heb ik zelf ervaren wat voor impact dyslexie heeft op een kind en zijn omgeving. Het was voor mij aanleiding om mijn onderwijservaring uit te breiden met de Master SEN lees- en dyslexiespecialist.

Ruim 19 jaar heb ik met veel plezier als groepsleerkracht gewerkt in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Daar heb ik ruime ervaring opgedaan met leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen.

Opleiding:
- Hogeschool Utrecht - Master SEN, Special Educational Needs, Leesproblemen en Dyslexie
- Seminarium voor Orthopedagogiek - Getuigschrift Speciaal Onderwijs
- Marnix Academie - PABO
- Lexima - Werken met ICT-hulpmiddelen bij Dyslexie
- Seminarium voor Orthopedagogiek - Coachen met diepgang
- GITP - GITP PAO-certificaat Agressieregulatietraining bij adolescent
- Cursus Leefstijl - Sociale en emotionele vaardigheidstraining
- Sociale Competenties op school - "Mag ik meedoen" Sociale vaardigheidstraining
- Programma Alternatieve Denkstrategieen - Methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling
- Pedagogisch Instituut - Weerbaarheid meisjes