Voor wie

Voor kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs bij wie het lees- en spellingproces niet vanzelf gaat.
Voor ouders die dit zien bij hun kinden en niet weten waar ze goed aan doen.

StimuTaal biedt hulp bij Dyslexie en Leesproblemen, en werkt daarbij aan de volgende gebieden:
- plezier in het lezen
- vorderingen in het leestempo met Ralfi en Connect Lezen
- vorderingen bij het foutloos schrijven (spelling met de methode van Geregeld en Taal in blokjes)
- ondersteuning bij het begrijpend lezen
- advies en begeleiding bij het inzetten van computerhulpmiddelen, waardoor uw kind ondanks zijn dyslexie kan laten zien wat hij of zij werkelijk kan
- advies en begeleiding bij het opstellen en invullen van het digitaal dyslexiedossier, nodig voor de aanvraag van een dyslexieverklaring
- advies en begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs en het leren van vreemde talen
- advies en begeleiding bij het ordenen en plannen van het huiswerk op het voortgezet onderwijs
De methodes die worden gebruikt bij StimuTaal zijn 'evidence based'. Dat wil zeggen: door wetenschappelijk onderzoek vastgesteld effectief gebleken.

Ondanks de extra hulp op school blijven de lees- en spellingproblemen bestaan. Kinderen met leesproblemen hebben, vooral in een zeer vroeg stadium, een specialistische behandeling nodig om de nadelige gevolgen van dyslexie tot een minimum te beperken.
Maar ook als er (nog) geen sprake is van dyslexie kan StimuTaal hulp bieden bij lees- en spellingproblemen.